Emne: Oppmoding frå valnemnda i Møre og Romsdal Sau og Geit

Valnemnda oppmodar alle lokallag, medlems organisasjonar og alle medlemmar til å melde frå om personar som kan vere med i fylkesstyret i Møre og Romsdal Sau og Geit.
Det er viktig at alle tek ansvar for å finne fram til personar som kan tenkje seg å vere med.
Vil legge til at valnemnda, også skal innstille møteleiar til neste års årsmøte samt revisorar og tek imot innspel på kandidatar også her.

Til informasjon har 2 av dagens styremedlemmar bedt om avløysing, i tillegg var det sagt på årsmøtet i fjor at revisorane ville ha avløysing frå neste år.
Dagens styre legg vekt på at personen(e) må være engasjerte, villige til å bruke litt tid i vervet og prioritere planlagt møteaktivitet.
 
Meldinga skal gjevast til leiar i valnemnda innan 20. januar,
Leiar valnemnd: Synnøve Kjellstad, Sunnylven  mobil 97130270 e-post til: synnove@ht-bygg.no
Medlem valnemnd: Bjørn Ølander, Nesset og Ola Steinsvik, Volda

Åpne vedlagt link for å komme inn på MRSG fylkesside og se nærmere detaljer om styret idag.
Det er Eystein Opdøl og Mali Slemmen som er på valg i år og gjerne ønsker seg en erstatter begge to.

http://www.nsg.no/styret/category1051.html


Mali R. Slemmen
Røssholvegen 30
6445 Malmefjorden
tlf. 916 80 612
sekr. MRSG