Invitasjon årsmøte, agenda, påmelding.

 

Invitasjon til årsmøtehelg i Molde  23 – 25. Februar 2018

 

Møre og Romsdal sau og geit har den store glede av å invitere til årsmøtehelg med mye spennende innhold. Vi håper det blir en lærerik, sosial og informativ helg.

Vi starter med ledersamling fredag 23.februar fra kl 19.00 – 21.00.
Pizza blir servert på hotellet for fylkeslagets regning.

Ledersamlingen fortsetter på lørdag morgen fra 9 .00 -12.00.
 

Resten av lørdagen er viet til fagsamling og vi starter som vanlig med felles lunsj fra
kl 13.00 – 14.00
Samlingen avsluttes kl 19.00 og vi samles til festmiddag kl 20.00 med tilhørende prisutdelinger.

Årsmøtet holdes søndag 25.februar og vi starter kl 09.00
Avslutter med lunsj ca kl 14.00

 

Vedlagt finner dere nærmere program for ledersamling og fagsamling.

Årsmøte saksliste i eget vedlegg.

Påmeldingsskjema vedlagt.

 

Minner om at saker som ønskes tatt opp under årsmøtet skal være styret i hende innen 5.februar (iht lagslovene 1 mnd før årsmøtet).

 

 

 

 

Årsmøte MRSG 2017

Sted: Alexandra, Molde
Tid: Søndag 25.februar 2018  fra kl. 09.00 – 14.00

 

Start kl 09.00 med besøk fra Gjensidige forsikring.

Saksliste

1.     Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

2.     Velge 2 representater  sammen med møteleder til å underskrive protokollen.

3.     Årsmelding MRSG.

4.     Regnskap og revisormelding. (Styremedlem har ikke stemmerett i sak 3 og 4).

5.     Arbeidsplan/ strategi for neste år.

6.     Innkomne saker fra lokallag

7.     Budsjett for 2018.

Valg

8.     Velge leder for 1 år om gangen.
Styremedlem Eystein Opdøl og Mali Slemmen på valg.
Varamedlem i nummerorden- 3 stk. Fastsette ev. honorar og dekking av reise/telefonutgifter.

9.     Velge utsendinger med varautsending til NSG sitt årsmøte.

10.  Velge møteleiar for neste årsmøte.

11.  Velge valgnemd med vara for neste årsmøte.

12.  Velge to revisorer.

 

Vel møtt!

Hilsen Styret

 

 

Påmelding info

 

Enkeltrom pris pr døgn helpensjon :                                                                           kr. 1300,-
Dobbeltrom pris pr døgn helpensjon :                                                                        Kr. 1100,-
(helpensjon inkl: overnatting, frokost, lunsj, 3-retters middag i restauranten, kaffe,te softis og popcorn).

 

Dagpakke pr person pr. Dag:                                                                                             Kr. 430,-
( Inkl. Lunsj, kaffe, te og pausemat, softis og popcorn).

 

Øvrige priser:
Festmiddag lørdag tillegg til helpensjon :                                                                       Kr. 405,-
Festmiddag lørdag ikke boende:                                                                                      Kr. 595,-

 

 

For å gjøre påmeldingen enklest mulig må vi ha beskjed om :

·       hva du skal delta på, alt eller deler av helgen.

·       Ledersamling fredagkveld/lørdag formiddag er åpen for alle med tillitsverv i lokallag og har ingen møte/mat kostnad for laget.

·       Vedrørende overnatting må vi ha navn på samtlige i rommet

·       Hvem er utsending fra lokallag.

 

Betaling gjøres av hver enkelt direkte til hotellet. Eventuelle refusjoner gjøres i ettertid. Ta vare på kvitteringer!

Påmelding sendes til sekretær Mali Slemmen
epost: malifoto@frenabb.no
Tlf.: 916 80 612

 

Påmeldingsfrist 08.02.2018

 


 Møre og Romsdal sau og geit