Leieavtale for elektronisk sporingsutstyr

Formål

Avtalen skal bidra til enkel og kostnadseffektiv bruk av elektroniske sporingsenheter i Møre og Romsdal, og skal bidra til at samarbeidet mellom partene fungerer godt. Avtalen omfatter de enheter som Møre og Romsdal Sau og Geit til enhver tid disponerer.