Styremøte

10.april 2015 Molde

 

Tilstede: Astrid Dyrkorn, Odd bjarne Bjordal, Solrunn Hol, Mali Raknes Slemmen og Ragnhild Tokle.

 

1/15 – Innkalling og saksliste godkjent

2/15 – konstituering av styret:

            Leder: Odd Bjarne Bjordal
            Nestleder: Eystein Oppdøl

            Geitrepresentant: Astrid Tronstad Dyrkorn

            Sekretær: Mali Slemmen

3/15- radiobjøller- Bioforsk har hatt avtale på bjøller som no er gått ut. Bjøllene returneres og kan så leies ut igjen. Regning vil bli sendt på bjøller som ikke returneres.
Ingen endring i pris på Telespor. Det søkes om støtte til Ragnhild (85 000,-) fra Fylkesmannen. Dersom støtte fra Fylkesmann innvilges kan leieprisen settes noe ned. Det søkes om kr 100 000,- inkl kostnader til john Folde Engdal.

 

4/15 Rovvilt/beitebruk – Eystein og Odd Bjarne
Mail til alle lokallagsledere- all info vedr rovdyr må inn til fylkeslaget.

Oppfordre lokallag til å engasjere tiltak rettet mot politikere.

Eystein har ansvar for utredning av brosjyre ”beitebruk/rovvilt”

I henhold til arbeidsplanen skal det jobbes for å få til et møte med Jeger og Fisk.

 

5/15 –Fellesmøte Oppland Sau og Geit

Oppland har lenger fartstid ang rovdyr og vi vil prøve å få til et felles møte hvor vi kan ha en felles arena og invitere inn representant fra Fylkesmennene, beitelagsledere, kommunale jaktlag og ev fra Norske kadaverhunder. Sted er tenkt i område Bjorli/Åndalsnes. Odd Bjarne er på saken.

 

Div aktivitet 2014

Fagsamling småfe 16 deltakere fra Møre og Romsdal (Åndalsnes)

12. februar Styringsmøte på Tingvoll/Bioforsk – Odd Bjarne

1. mars Årsmøte

6-7 mars Matkonferansen/ årsmøte Bondelaget (Odd Bjarne)

11. mars Innspillsmøte jordbruksforhandlingene Skaret

17. mars representantskapsmøte

18-19. mars Landsmøte NSG Gardermoen (Odd Bjarne, Mali og Solrunn)

            Endringer i lagslovene vedtatt

            Astrid direktevalgt geitrepresentant

            Odd Bjarne 2. Vara til styret

            Gjeterhund er no med i representantskapet

            Støtter innspill fra hedmark (ligger på nettsidene)

20.mars Ticklessprosjektet avsluttet seminar i Molde (Mali)

26.mars Avlsmøte i Molde

 

Diverse- Geitdagene ble annonsert kansellert av Troms fylke men er i ettertid kommet på banen i regi NSG. Stedet blir Gardermoen. Mer info etter hvert.

Vi vil prioritere å ha 2 representanter på Dyrego dagene i Batnefjorden

FK-veka mali står på stand 1 dag. (16. April)

 

Matilde Solli Eide informerte om positivitet rundt fjøsgruppene- mange er kommet godt i gang. Høg interesse for nygygg og satsing.

 

Det skal velges representanter for flere råd i juni- vi har frist i mai å komme med innspill til NSG.

Vi lar avlsutvalget stå med Atle Moen, Odd Bjarne Bjrdal og Svein Skjølsvold

 

Kadaverhund- Hilmar Kleppe er kontakt for ev intressenter ang kurs. Informasjon ligg ute på nettsida til fylkeslaget.

 

Regninger til laget skal innom Odd Bjarne før Folde betaler ut.

 

Medlemskontigent må innbetales. Flere lag har mange utestående enda. Man kan ikke delta på kåring dersom kontingent ikke er innbetalt!

 

Sekretær

Mali Raknes Slemmen