Referat styremøte 12.12.2017

Tilstede: Hilmar, Ola Steinsvik og Synnøve Kjelstad, Marianne, Solrunn, Eystein og Mali.

 

29/17- godkjenning ref 31.10.17 ok- ikke lagt ut
            tlf møte 23.11.17 lagt ut ok.

 

30/17- Valgkomiteens time. Valgkomiteen deltar på møte og har samtale med enkletvis styremedlem.

 

31/17- Årsmøte, fagdag og ledersamling. Planlegge innhold. Årsmelding- følge samme struktur som i fjor.

32/17- fagdag. Ragnar Valstad foreleser fra Nortura småfe om markedssituasjonen.

 

Eventuellt- Ingebrigt G. Moen utnevnes til æresmedlem i Surnadal sau og geit.