Referat fra årsmøtet 2017 og underskrevet protokoll leser du vedlagt.

 

Side 1.

Side 2.

side 3.

Side 4.