Fire saker ble gjennomgått på dette styremøtet, og ønsker du å lese gjennom referatet, så finner du det her!