Hei

Da går høringsutkastet til forvaltningsplan for rovvilt i region seks ut på høring i dag. Forvaltningsplanen ligger nå på vår hjemmeside, se: http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=2839 og jeg oppfordrer FMST og FMMR å legge den ut på sine hjemmesider så raskt som mulig. Vedlagt finner dere selve forvaltningsplanen, adresselisten og følgebrevet.

Vedleggene:

Adresseliste Rovviltnemndas høring.pdf

Forvaltningsplan store rovdyr - utkast desember 2010.pdf

 
mvh
Inge Hafstad
Seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
tlf: 74 16 80 66