Programmet vil innehalde mellom anna:

  • Gjeldande rovviltpolitikk. Rovviltforliket- betyding for Møre og Romsdal
  • ”Rovdata”- Ny aktør i bestandsregistreringsarbeidet
  •  Rovviltnemnda for region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal): Revidert forvaltningsplan
  •  Mattilsynet: Korleis unngå beiterestriksjonar?
  •  Statens naturoppsyn: Rovviltstatus for 2011
  •  Norges Jeger- og Fiskeforbund, avd. Møre og Romsdal: Arbeid med gaupetaksering og tilrettelegging for jakt
  •  Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Tiltak, tap og erstatning etter beitesesongen 2011

Invitasjonen finn du her