Gaupejakt.

    Gaupejakta startet 1. februar og varer t.o.m. 31. mars så det er ennå noen dager igjen av jakta.

    Vi i Møre og Romsdal Sau og Geit ser med bekymring på at gaupebestanden i fylket øker og vi frykter økt lammetap også til dette rovdyret. Det er blitt underskudd på lammekjøtt i Norge og vi i sauenæringa har alltid ønske om å berge flest mulig lam hjem fra fjellbeite om høsten. Som med mye annet er det selvfølgelig delte meninger i befolkningen om uttak av rovdyr også, men vi oppfordrer jegere til mer aktiv gaupejakt.

    I forvaltningsplana for store rovdyr i Region 6, som Møre og Romsdal tilhører, står det at det er kvotefri jakt på gaupe i Romsdal og på Sunnmøre. Det er heller ikke mål om ynglinger eller enkeltindivider av gaupe i disse områdene.

    På indre Nordmøre er det derimot kvotejakt på gaupe i kommunene gamle Aure, Halsa, Surnadal, Rindal, Tingvoll og den del av Sunndal som ligg nord for elva Driva. Her er det også mål om 2 ynglinger.

    Ellers i fylket kan man altså jakte fritt på gaupe. Det trengs heller ikke lisensregistrering, men man må følge ordinært reglement for jakt på gaupe etter § 9 i viltloven. Etter loven skal man da ha avlagt skyteprøve inneværende jaktår og ha løyve fra grunneier (eller grunneierlag) til å jakte på eiendommen. Alle som feller gaupe eller skyt mot gaupe uten at den blir felt, skal straks melde fra på tlf. 48022090

For våpenbruk og handtering av felt gaupe - se viltloven.

    Det er også viktig å rapportere om gaupeobservasjoner. Ser man spor etter gaupe og kanskje to eller flere i lag, bør man varsle SNO for at de skal få hjelp til gauperegistrering i fylket. Tlf. 71666448. Ta gjerne bilde med dato.

 

                                                                         Solfrid Holm

                                                              Kontakt for rovdyrsaker i

                                                           Møre og Romsdal Sau og Geit