Vedlagt følger også adresseliste over våre rovviltkontakter i fylket.
 
For fullstendig informasjon vises det til  SNOs hjemmeside www.naturoppsyn.no , (rovviltseksjonen). Fylkesmannen i Møre og Romsdal fylke finnes på www.fylkesmannen.no/mr. For ytterligere informasjon om rovvilt, så anbefaler vi www.rovviltportalen.no .
 
 
 
 
Mvh
 
Lars Olav Lund
 
Statens naturoppsyn Rindal
Post: Pb. 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Kontor: Rindalstorget, 6657 Rindal
Telefon: 71 66 64 48, mob. 959 65 128