Les heile artikkelen i pdf dokumentet her: Jerven må bort
 
 
NB: Ein kan bruke zoom funksjon i pdf lesaren for å betre lesinga, da dette er eit innscannet bilete!