No kan ein søkje om midlar til forebyggande og konfliktdempande tiltak mot freda rovvilt. Søknadsfristen er 15. februar.

Fristen for å søkje om midlar er i følgje regelverket sett til 15.januar. For å sikre høvet til å utarbeide gode søknader, blir søknadsfristen for Møre og Romsdal forlenga med ein månad.

Meir informasjon finn du på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal...