06.10.2010

Nyhetsoppdatering, Oktober 2010

 


Foreløpige tanker etter utprøving på geit
 

 

 

 

Utprøving på geit i regi av Bioforsk Økologisk, er nå gjennomført. Resultatene fra dette er offisielt klart i løpet av oktober/november. Men umiddelbare erfaringer tyder på at geitene kan lære systemet, etter å ha prøvd grensene noen ganger. En må imidlertid se nærmere på resultatene for å kunne fastslå dyrenes velferd ved bruk av NoFence.

Det første vi så tydelig var at flokkinstinktet viste seg å være svært fremtredende. Spesielt i innlæringen. Når de opplevde strømstøt, var første reaksjon å oppsøke flokken. Dette er et tidlig svar på det spørsmålet mange stiller, om det er mulig at kun noen dyr i en flokk bruker NoFence. Det ser derfor ut som at i alle fall alle mordyr i en flokk behøver NoFence klave.

En annen viktig erfaring vi gjorde oss, var at GPS forholdene er avgjørende for om NoFence kan brukes. Hvis forholdene ikke oppnår det innebygde kravet i klaven, fungerer ikke systemet, og dyrene er i prinsippet uten inngjerding. Dette kravet opplevde vi ikke var oppfylt i en halvtimes periode midt på dagen, hver dag i dette forsøket. Geitene gikk da fritt ut av NoFence gjerdet. Men etter at forholdene var ok igjen, var geitene på nytt inngjerde. Gjennom å erfare at denne tekniske sikringen mot "urettferdig behandling" virket, så det ut til at dyrene ikke kobler NoFence gjerde til noe fysisk plassering, men at lydsignalet trolig er dyrenes eneste indikasjon på hvor gjerdet er.

Men, det gjenstår en del for å oppnå den driftsikkerheten vi har målsetting om at systemet skal ha. Det gjenstår også mye arbeid i forbindelse med videreutvikling av fysisk utforming. Derfor ser det ut som at første del av neste beitesesong vil gå med til kontrollert utprøving av neste prototyp. Avhengig av konklusjonene fra geiteforsøket, ønsker vi å satse på 4 samtidige forsøk neste år. Et på sau, et på geit og et på storfe i tillegg til forsøk på tamrein. Disse forsøkene ønsker vi å gjennomføre for å være mest mulig sikre på at teknisk funksjon har ønsket stabilitet over tid.

Målsettingen med prosjektet har vært å gjennom utprøving, vurdere om bruk av NoFence er en effektiv og sikker måte å avgrense dyrs bevegelse på, med særlig vekt på dyras adferd og velferd. Det gjenstår å få de endelige konklusjonene fra utprøvingen, men det ser lovende ut. Systemets driftsikkerhet må imidlertid forbedres. Forsøket på sau gav negativt svar, men vi arbeider med å få til finansiering slik at ny utprøving på sau kan gjøres.

Vi arbeider også med å få til utprøving på storfe. Det vil vi komme nærmere tilbake til.

 


Film fra geiteforsøket
 

 

 

Det ble laget kort og enkel film som viser hvordan dyrene reagerer ved bruk av NoFence. Den kan sees her

 


Dyregod-dagane
 

 


Vi var tilstede under årets dyregoddager. Arrangementet ble en suksess i strålende høstvær. Jeg fikk snakket med mange, og vist frem NoFence. Dessverre ble det ikke gitt tillatelse til demonstrasjon på dyr, men det ble gitt mulighet til å prøve selv.

Det mest gledelige, var nok å oppdage entusiasmen blant potensielle kunder. Den er en meget viktig motivasjonsfaktor for videre satsning.

 


Mediedekning
 

 


Det har nesten blitt en vane med mye mediedekning. Også denne gangen er det sikkert noen som har sett/hørt/lest om NoFence i media. Jeg legger inn noen snarveier til det jeg vet om på nettet, her.

Innslag i NRK1, Møre og Romsdal. Her..

Artikkel i Nationen 22. Septemper. Her..

Artikkel i norsklandbruk.no

 

Med vennlig hilsen, NoFence v/Oscar Hovde Berntsen

 

NoFence, Gjemnes kommune - OrgNr: 895 095 192 - Tlf: 48 08 32 35 - e-post: post@nofence.no - Postadresse: 6631 Batnfjordsøra