Dark Overlay

Lokallagsstyre Blåfjella Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Irene Røe Vaagan Leder 922 26 456
Marianne Elisabeth Eltvik Nestleder 909 47 953
Einar Nelvin Botten Kasserer 918 16 613
Johannes O. Valsø Sekretær 918 08 897