Dark Overlay

Lokallagsstyre Blåfjella Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Irene Røe Vaagan Leder 922 26 456
Marianne Elisabeth Eltvik Nestleder 909 47 953
Marc Fabrega 1. Varamedlem 900 80 466
John Folde Engdal Kasserer 952 52 365
Johannes O. Valsø Sekretær 918 08 897