Dark Overlay

Lokallagsstyre Eide Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Mathilde Solli Eide Leder 481 20 936
Arnt Inge Ødegård Nestleder 948 11 805
Anton Vevang Silseth Styremedlem 952 32 162
Per Olav Røvik Kasserer 932 31 992
Oddbjørg Irene Dyrhaug Sekretær 472 84 823