Dark Overlay

Lokallagsstyre Eidsdal og Norddal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jon Kåre Løvoll Leder 415 74 676
Kristian Indreeide Nestleder 909 10 701
Bjørn Helge Rønneberg Nestleder 977 06 116
Aslak Klempe Styremedlem 455 11 651
Jostein Sande Kasserer 948 23 687
Kristian Indreeide Kasserer 909 10 701
Jostein Sande Sekretær 948 23 687