Årsmelding 2015 Fræna Sau og Geit

Årets styre har bestått av:
Leder:
-Ronald Slemmen
Kasserer:
-Stine Rimmereid
Styremedlemmer:
-Arild Ukkelberg
-Lisbeth Hollingsholm
-Vignir Arason

Antall medlemmer pr. 01.01.2016 er 48.

Hovedmedlemmer                         39
Husstandsmedlemmer                    8
Æresmedlemmer                             1

Årsmøtet i 2015 ble holdt på skarstua. Det ble servert potetball som vanlig.
30.stk møtte.

Som hovedtema denne kvelden hadde vi fått med oss Rauma Ullvare v/Arnstein Digernes.

Vi har hatt ett fjøsbesøk i 2015, hos Arild Ukkelberg. Ca. 20.stk var tilstede.

Kurs i sauekontrollen ble arrangert på Vonheim. Grete Ringdal holdt kurset og kom med mange nyttige tips i bruk av sauekontrollen. Dagen etter var Grete Ringdal, Arild Ukkelberg og Ronald Slemmen på en rundtur i Fræna og så på fjøs, sau og landskap. Vi besøkte Vignir Arason, Ronald Slemmen og til slutt hos Arild Ukkelberg. Mange bilder ble tatt av en fotointeressert Grete Ringdal.

Festmiddag ble også i år arrangert på Vonheim. Ca. 20.stk tok turen. Det ble en utrolig trivelig kveld.

Ullhenting har gått etter planen. Men i 2016 satser vi på å få til en henteplass i ytre Fræna, og det blir hos Torill Vågen.

Vi har hatt 2 styremøter i 2015.

 

Ronald Slemmen