Årsmøte Fræna Sau og  Geit

Fræna Sankelag

 

Torsdag 26. januar kl 19,30 på Skarsua

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteskriver

3. Valg av møteleder

4. Årsmelding Fræna Sankelag

5. Regnskap Fræna Sankelag

6. Valg Fræna Sankelag

 

 

Hovedtema

7. Flått - Lise Grøva holder et innlegg om parasitten

Enkel middagsservering, kaffe

 

Årsmøtet fortsetter

8. Årsmelding Fræna Saueavlslag

9.Rregnskap Fræna Saueavlslag

10. Valg Fræna Saueavlslag

11.Innkomne saker

 

Årsmøtet slutt og det er rom for diskusjon/ eventuellt

Saker som ønskes behandlet av årsøtet sendes undertegnede snarest

Vel møtt!

Lisbeth Hollingsholm