Årsmøte Fræna Sau og Geit, og Fræna Sankelag.

 

Torsdag 17. januar 2013 kl. 19.30 på Skarstua.

 

Sakliste:

1.     Godkjenning av innkalling.

2.     Valg av møteskriver.

3.     Valg av møteleder.

4.     Årsmelding Fræna Sankelag.

5.     Regnskap Fræna Sankelag.

6.     Valg Fræna Sankelag.

 

 

Hovedtema.

7.     Hovedtema. Atle Arnesen forteller om pelssau.

 

Enkel middagsservering. Kaffe.

 

                 Atle fortsetter.

   

 Årsmøtet fortsetter med:

 

             8.  Årsmelding Fræna Saueavlslag.

             9.  Regnskap Fræna Saueavlslag.

            10. Valg Fræna Saueavlslag.

            11. Innkomne saker.

 

            Årsmøtet slutt, og det er rom for diskusjon/eventuelt.

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes undertegnede snarest.

 

 

 

Hilsen Lisbeth Hollingsholm