2008 var året da Fræna Sauavlsslag feiret storslagent 50 årsjubileum.
I den forbindelse skrev Atle Moen og Arnfinn Sandøy et kjempefint sammendrag av lagets historie.

Vi anbefaler alle å lese denne!

(se link nedenfor)

https://www.nsg.no/getfile.php/139854-1297017898/Fylkeslag/M%C3%B8re%20og%20Romsdal/Lokallag/Fr%C3%A6na%20Sau%20og%20Geit/PDF-filer/Fr%C3%A6na%20Sau%20og%20geitavlslag%20%20si%20historie.pdf