God Jul & Godt Nytt Saueår

Vi ønsker alle medlemmene i fræna sau og geit en riktig god jul

og

et godt nyttår!