Dark Overlay

Lokallagsstyre Gjemnes Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Anlaug Rekaa Leder 454 72 560
Joakim Engdal Nestleder 938 03 347
Randi Johanne Stokke-Lerheim Styremedlem 920 94 895
Miriam Fostervoll Flemmen Kasserer 470 23 013
Stein Olav Harstad Sekretær 990 48 718