Dark Overlay

Lokallagsstyre Smøla Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Roger Bakk Leder 958 91 810
Olav Sørstrand Nestleder 958 52 754
Odd Roksvåg 1. Varamedlem 476 55 499
Ranveig Ellevsøy 2. Varamedlem 473 15 987
Njål Botten Gjøstøl 3. Varamedlem 478 18 616
Ståle Hopmark Styremedlem 924 34 664
Sigmund Roksvåg Kasserer 930 55 385
Ingrid Johansen Sekretær 934 45 445