Dark Overlay

Lokallagsstyre Sunndal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Elin Nisjaløkk Leder 482 00 163
Jørgen Svisdal Nestleder 992 51 626
Tore Gravem Styremedlem 412 30 750
Eystein Opdøl Kasserer 913 23 199
Marit Hjellmo Sekretær 470 24 189