Dark Overlay

Lokallagsstyre Surnadal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Mats Ranes Leder 938 56 106
Sigbjørn Hausberg Nestleder 958 36 105
Ola Magne Nordvik Styremedlem 913 38 054
Bjarte Morten Røen Varamedlem 916 37 645
Per Oddbjørn Røkkum Kasserer 943 24 105
Ann Kristin Engset Sekretær 955 72 132