Dark Overlay

Lokallagsstyre Surnadal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jan Henrik Moen Leder 928 84 610
Sigbjørn Hausberg Nestleder 958 36 105
Olav Dalseg Meisingset 1. Varamedlem 906 97 953
Ola Magne Nordvik Styremedlem 913 38 054
Ronny Jostein Kvande Styremedlem 900 74 838
Per Oddbjørn Røkkum Kasserer 943 24 105