Dark Overlay

Lokallagsstyre Sykkylven Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Gunnar Horsevik Skogvold Leder 476 79 938
Julianne Stavik Knardal Styremedlem 936 06 133
Roar Fjørtoft Styremedlem 926 06 010
Per Steinar Linga Kasserer 984 26 768
Otto-Magne Strømmegjerde Sekretær 992 69 923