Dark Overlay

Lokallagsstyre Tingvoll Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jan Ingvar Aasen Leder 472 87 020
Arnfinn Grimstad Styremedlem 992 65 146
Ingunn Haukvik Styremedlem 993 60 416
Andrew Bakken Kasserer
Lars Erling Koksvik Sekretær 926 14 733