Dark Overlay

Lokallagsstyre Tresfjord Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jeanett Wiik Leder 476 21 278
Stein Inge Sylte Nestleder 952 32 475
Ole Kristian Løkke Styremedlem 992 26 410
Bjarne K. Øvstedal Styremedlem 915 89 970
Rita Kjersheim Kasserer 992 58 350
Tore Skeidsvoll Tollersrud Sekretær 995 67 569