Dark Overlay

Lokallagsstyre Tresfjord Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Rita Kjersheim Leder 992 58 350
Stein Inge Sylte Nestleder 952 32 475
Georg Moen Styremedlem 928 80 600
Einar Martin Vike Styremedlem 952 10 499
Rita Kjersheim Kasserer 992 58 350
Tore Skeidsvoll Tollersrud Sekretær 995 67 569