Dark Overlay

Lokallagsstyre Valldal og Fjørå Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Hans Martin Gjedrem Leder 918 59 101
Karl Hoel Nestleder 911 50 463
Tone Grønningsæter Styremedlem 958 36 961
Aksel Indreeide Kasserer 971 48 114