Årsmøte for Vanylven beitelag 2019

 

Eidsåtun  fredag 07.02.20 kl 20.00

 

Ein veterinær frå Eid veterinærkontor vil vere til stades slik at vi kan gjere oss meir kjende med dei.

 

Sakliste:

1 val av møteleiar

2 godkjenning av innkalling

3 val av 2 personar til å skrive under møteboka

4 årsmelding for 2019

5 rekneskap for 2019

6 disponering av årsoverskotet

7 budsjett og drøfting av arbeidet for kommande år

8 val av leiar for 1 år

9 val av 2 styremedlemmar for 2 år, Audun Kvalsvik og Rolf Åge Sørdal er på val.

10 val av 2 varafolk for 1 år

11 val av revisor

12 sankebasar

13 val av 1 medlem til valnemnda for 2 år, Jan Myklebust er på val 

14 ymse.

 

 

Matykt Fåresteik og fløytegratinerte poteter.

 

På grunn av maten må vi ha påmelding innan 02.02.20

 

Reidun Berge

Leiar