Årsmøte for Vanylven sau og geit 2019
På Eidsåtun  fredag 07.02.20 kl 20.00
Ein veterinær frå Eid veterinærkontor vil vere til stades slik at vi kan gjere oss meir kjende med dei.
Sakliste:
1 val av møteleiar
2 godkjenning av innkalling
3 val av 2 personar til å skrive under møteboka
4 årsmelding for 2019
5 rekneskap for 2019
6 val av leiar for 1 år
7 val av 2 styremedlemmar for 2 år, Audun Kvalsvik og Rolf Åge __Sørdal er på val.
8 val av 2 varafolk for 1 år
9 val av revisor
10 val av 1 medlem til valnemnda for 2 år, Jan Myklebust er på val  11 val av 2 utsendingar til fylkesårsmøte
12 ymse.

Matykt: Fåresteik og fløytegratinerte poteter.
På grunn av maten må vi ha påmelding innan 02.02.20
Reidun Berge
Leiar