Årsmøte i Vanylven sau og geit 2017

Eidsåtun tirsdag 06.02.17 kl 20.00

 

Randi Aarønæs vil orientere om diverse tilskotordningar.

 

 

Sakliste

1 val av møteleiar

2 godkjenning av innkalling

3 val av 2 personar til å skrive under møteboka

4 årsmelding for 2017

5 rekneskap for 2017

6 val av leiar for 1 år

7 val av 2 styremedlemmar for 2 år, Rolf Åge Sørdal og Audun _Kvalsvik er på val.

8 val av 2 varafolk for 1 år

9 val av revisor

10 val av utsendingar til fylkesårsmøtet m/vara

11 val av 1 medlem til valnemnda for 2 år, Jan Myklebust er på val

12 ymse.

 

Matykt: Fåresteik m. fløytegratinerte poteter og sitronfromasj.

 

På grunn av maten må vi ha påmelding innan 28.01.18

 

 

 

Reidun Berge

 

Leiar