Dark Overlay

Lokallagsstyre Vestnes Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Tore Gjelsten Leder 952 46 004
Thor Anders Ringsby Styremedlem
Kjell Ove Liabø Styremedlem 917 80 417
Ole Eidhamar Kasserer 970 36 856
Kristian Bergheim Sekretær 926 22 239