Dark Overlay

Lokallagsstyre Vestnes Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Tore Gjelsten Leder 952 46 004
Helge Øverås Styremedlem 959 01 020
Thor Anders Ringsby Styremedlem
Kjell Ove Liabø Kasserer 917 80 417
Odd Krogsæter Sekretær 909 53 229