Her kan en lese 3-årsrapporten for prosjektet Geit i Vekst!
 
 
Trykk på tittelen Rapport Geit i Vekst 20.10.09 for å lese dette i eit pdf dokument!