Oppland Sau og Geit og Møre og Romsdal Sau og Geit har i felleskap fått til et møte hvor tema er rovvilt og beitebruk.
Det kommer representanter fra Fylkesmannen i Oppland og Møre og Romsdal.
Vi håper at dette møtet kan bidra til et godt samarbeid med fylkesmann/beitebruker i forbindelse med rovviltproblematikken som er et hett tema.

Møtet starter kl 10.00 og er ferdig kl 15.00
Fylkeslaga har da styremøter i etterkant av fellesmøtet.
Lunsj dekkes av hver enkelt.
NB!! Kort frist!

 

Rovviltrelatert møte i forhold til beitebruk i Oppland og Møre og Romsdal

Stad: Bjorligard Hotell på Bjorli

Tid: 4/6 2015 kl. 10.00

Program:

 

Kl. 10.00: Rovviltrelatert arbeid i regi av FM i Oppland, v/Harald Klæboe.

Kl. 10.30: Rovviltrelatert arbeid i regi av FM i Møre og Romsdal, v/Astrid Buseth.

Kl. 11.00: Organisert beitebruk/bruk av FKT-midlar i Oppland, v/Pål Kjorstad.

Kl. 11.30: Organisert beitebruk/bruk av FKT-midlar i Møre og Romsdal v/Marianne Aas Halse.

Kl. 12.00: Lunch –( Betales på hotellet)

Kl. 12.45: Diskusjon, spørsmål og erfaringsutvekslingar, ordstyrar Arnfinn Beito

Kl. 15.00: Styremøter i fylkeslaga

 

Kl. 16.30: Middag (Fylkeslaga)

Kl. 18.30: Slutt

Påmelding til sekretærene i Møre og Romsdal Sau og Geit og Oppland Sau og Geit innan 2/6.

 

Velkome!

 

 

 

 

             Odd Bjarne Bjørdal                                                            Arnfinn Beito

Fylkesleder i Møre og Romsdal Sau og Geit                     Fylkesleder i Oppland Sau og Geit