Erfaringsutveksling både innen fylket og med mer rovdyrbelastede fylker. Det vil bli fokus på veien videre når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr, beitebruk og rovvilt i utmark. Invitasjon til beiteseminaret finn du her.

Innbyding til årsmøtet finn du her.

 

28/1-2014