Tema:

· Oppsummering etter beitesesongen 2011

· Beitebruk i utmark

· Alveld- er vi nær eit svar på gåta?

· ”Tickless- prosjektet”- forsking på flåttrelaterte beitesjukdommar.

· Korleis unngå beiterestriksjonar?

· NoFence- usynleg, elektronisk gjerde.

· Radiobjeller- erfaringar frå Nord- Trøndelag og Møre og Romsdal.

· Tankar om vidare utvikling av radiobjellene v/ Telespor

For invitasjon og påmelding sjå her