Fagmøte Sau i Surnadal
 
Sted: Vårsøg Hotell, Surnadal
 
Dato: 28. oktober
 
Tid: 19.00, starter med mat.
 
Arrangør: Møre og Romsdal Sau og Geit  og  prosjektet "Økt sau og storfekjøttproduksjon i Møre og Romsdal".
 
Tema:
·         Vanlige sykdommer på høsten og bruk av sauekontrollen , ved Vibeke Tømmerberg, spesialveterinær småfe Animalia og representant fra Sauekontrollen.
 
·         Kort orientering om fjøsgrupper

 

Møtet er åpent for alle interesserte!
 
 
Med vennlig hilsen
Mathilde Solli Eide
Prosjektleder
“Økt sau- og storfekjøttproduksjon i M&R"
 
e-post: mathilde.solli.eide@nortura.no
Mobil: (+47) 481 20 936
Sentralbord: 03070