Program finn du her.

Link til Nortura

 

Påmelding innan 8. januar til Nortura Førde medlemssenteret v/Johannes Nedrebø Johannes.nedrebo@nortura.no, mobiltlf. 905 71 243 

 

ENDRING 08.01.2015

Programmet som ligger ute for fagsamlingen 23.-24. januar har blitt endret på to punkter:

-  eige avlsmøte for vereringsmedlemmer torsdag 22.januar, er avvlyst.

- endring i programmet fredag kl. 10.45 Avl på buskapsnivå, Kjell Steinar Løland tek heile programposten frå NSG