Det vert mellom anna fjøsbesøk og besøk på Staur Seminstasjon.

Du finn foreløpig program samt pris på reise og overnatting i invitasjonen.

 

Begrensa antall plassar, første mann til mølla. Påmeldingsfrist 5. oktober.

 

Påmelding til sekr.moreogromsdal@sauoggeit.no eller på telefon  959 28 731

Evnt spørsmål kan rettast til Odd Bjarne Bjørdal.