Dato: 1.april

Start: fra 18.30

Sted: Malmefjorden, Fræna

Arrangør: Møre og Romsdal Sau og Geit, Nortura og prosjektet “Økt produksjon av sau- og storfekjøtt i M&R”

Omvisning i sauefjøsen og orientering om driften. Mathilde Solli Eide, prosjektleder, tar for seg tema rundt lamming.

Nortura stiller med grilling.