Hvis du ønsker å se hele presentasjonen til Mathilde kan du klikke her.
Dette er presentasjonen som ble benyttet rundt om i fylket med tema Forebyggende Helsearbeid på Sau.