Invitasjon til Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal Bondelag finner du her.