Det ble tidligere opplyst om at Troms ikke hadde anledning å gjennomføre årets Geitdager. Dette kom frem på årets Landsmøte i NSG.
Nå har likevel NSG tatt affære og i et samarbeid med Tine startet planlegging av årets Geitdager.

Mer informasjon vil komme etterhvert men spre gjerne budskapet til aktuelle deltakere!

Geitdagene 2015 vil bli avholdt på Mastemyr 21. - 23. august