Eg takkar for tilliten

Her er mykje å ta tak i, arbeidsplanen er lagd, og vi får prøve å gjere det beste ut av det, men for å kome i mål treng vi kanskje lagarbeid med lokallaga

For å ha eit aktivt og oppegande fylkeslag treng treng vi aktive lokallag, kom med innspel og bruk heimesida til fylkeslaget når noko skal skje i lokallaget.

Eg skal prøve so langt som råd prøve å skrive enkle referat når eg har vore på eit eller anna møte.

Det kan og skje att vi tar kontakt lokallag eller enkeltmedlemma som vi veit har gode kunskapar om noko.

I fellesskap løftar vi best og lettast.

 

Odd Bjarne Bjørdal

Leiar Møre og Romsdal Sau og Geit