Vi har no starta på eit nytt år og årsmøta står for tur ,det er ynskeleg at alle lag held årsmøtet innan fristen 1 feb

Etter lovene for lokallaga er fristen 1 feb og lag som ikkje har holdt årsmøte innan 1 feb og sendt inn årsmelding /meldingskjema før årsmøtet i fylkeslaget har ikkje stemmerett på Fylkesårsmøtet.

Vi har ein del små og nokre sovande lag i fyllket det er kanskje ikkje så dumt å snakke med nabolaget om ei muleg sammanslåing,er det nokon som ynskjer hjep med det kan dei ta kontakt med Fylkesleiaren so kan eg hjelpe til og ta del so langt som råd er,det er betre å ordne det frivillig enn å bli tvangsnedlagd

Då er det berre å ynskje lykke til med årsmøta og so sjåast vi på Fylkesårsmøtet

PS oppmod medlemmane dykkar om å støtte opp om fagsamlinga på Åndalsnes 17 og 18 jan

 

Odd Bjarne Bjørdal