Årets innspill Jordbruksforhandlinger fra Møre og Romsdal Sau og geit kan du lese her.
Innspillet er laget i samspill med deltakerne på årsmøtet som ble avholdt i Molde 28.02.2016