Invitasjon til nasjonalt seminar om bruk av hund til kadaversøk
 
Beitelag og kommuner i Trøndelag m.fl. inviteres med dette til et lunsj – lunsj seminar om bruk av hund til kadaversøk. Gode erfaringer med bruk av kadaverhund, motivering og trening av hund, utdanning og organisering av kadaverhundmiljøet, kommunens rolle og mulighet for økonomisk støtte til utdanning, nettverksbygging og kadaversøk er blant temaene vi kommer inn på. Målsettingen er bedre dokumentasjon av tapsårsaker i beitenæringa, og økt kompetanse på bruk av hund til kadaversøk.
Tid og Sted: Scandic Hell, Værnes. 12. - 13. februar 2018
Program og påmelding: https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Kurs-og-konferanse/Nasjonalt-kadaverhundseminar/
Påmeldingsfrist: 10. jan. 2018
Arrangør: Fylkesmannen i Trøndelag og Møre og Romsdal i samarbeid med NIBIO
 
NB! Spre info om dette til andre som kan ha interesse av seminaret. Ta gjerne kontakt med undertegnende ved spørsmål.
 
Eva Dybwad Alstad
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Avdeling landbruk og bygdeutvikling
Tel 73199275/48042877