Søndag 28. september starter kåringssesongen i fylket og søndag 12. oktober går den siste av stabelen.

 

Nye kåringsregler for 2014 finn du med å følge denne linken:

http://www.nsg.no/sau/karingene-pa-sau-2014-article8041-494.html